1397-07-14

مونته نگرو (اقتصاد)

اقتصاد مونته نگرو زمانی که مونته نگرو به کشوری مستقل تبدیل شد علی رغم اینکه عضو اتحادیه ی اروپا نبود یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کرد و  […]
1397-03-05
سرمایه گذاری در مزکز و شرق اروپل

فرصت ها ی سرمایه گذاری در مرکز و شرق اروپا

در مجموع طی چند ده اخیر مرکز و شرق اروپا رشد به سزا و اقتصاد رو به بهبود از خود به نمایش گذاشته و همین امر سبب جذب انگیزه های […]
1396-10-08
چرا یک کسب و کار در جمهوری چک راه اندازی نماییم ؟

چرا یک کسب و کار در جمهوری چک راه اندازی نماییم ؟

  فاکتورهایی که آغاز یک کسب و کار را در جمهوری چک متمایز می سازد، موقعیت مستقیم شکست ناپذیر در مرکز اتحادیه اروپا است که امروزه ناحیه ی بزرگترین تجارت بازار آزاد در جهان محسوب می […]
تماس بگیرید
فارسی