1396-10-08
گردشگری گرجستان : نارین قلعه

گردشگری گرجستان : نارین قلعه

   گرجستان به یکی از کشورهای پربازدید در سال های اخیر تبدیل شده است و مناطق گردشگری گرجستان بسیار گسترده می باشند.  یکی از مناطق گردشگری گرجستان ، نارین قلعه (به گرجی ناریکلا)، […]
تماس بگیرید
فارسی