1396-10-08
ورشو و کراکوف

ورشو و کراکوف

 ورشو و کراکوف دو شهر بزرگ لهستان می باشند: تابستان های طولانی، سواحل سفید و بی انتها، کوهای گسترده، جنگل های عظیم، پارک های ملی، محل های سکونت و وسایل حمل و نقل […]
تماس بگیرید
فارسی