1397-01-22

درکی از وضعیت اجازه اقامت دائم کانادا

کسی که اجازه اقامت دائم کانادا را دارا می باشد فردی است که وضعیت اقامت دائم را از طزیق روش های مهاجرت به کانادا دریافت نموده است، اما او هنوز […]
تماس بگیرید
فارسی