1397-04-13
اقامت اروپا

روش های آسان اخذ اقامت اروپا

از سواحل گرم گرفته تارشته کوه های بلند و شهرهای شلوغ همگی می توانند تجربه اخذ اقامت اروپا به حساب آیند. به دنبال هر هدفی که باشید و انواع زبان […]
1396-10-20
اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

برنامه ی ویزای طلایی پرتغال، راه سرمایه گذاری در ملک برای اخذ اقامت پرتغال و زمینه ی دریافت تابعیت پرتغال و در نهایت تابعیت اروپا را فراهم می آورد. ویزای […]
تماس بگیرید
فارسی