1396-10-20
اخذ تابعیت دومینیکا از طریق خرید پاسپورت

اخذ تابعیت دومینیکا از طریق خرید پاسپورت

پاسپورت دومینیکا تمام شهروندان دومینیکا برای اخذ پاسپورت دومینیکا واجد شرایط هستند و به این طریق با داشتن پاسپورت دومینیکا ، هر شهروند دومینیکا می تواند آزادانه به ناحیه ی کارائیب سفر داشته […]
تماس بگیرید
فارسی