1397-01-20
کبک کانادا

کبک کانادا

کبک کانادا یکی از 13 ایالت و قلمرو کانادا است.شهر کبک، پایتخت استان کبک به حساب می آید. این استان از غرب با انتاریو، از شرق با نیوفاندلند و لابرادور […]
تماس بگیرید
فارسی