1396-10-08

مهاجرت به اسلواکی و اقامت اسلواکی

  مراحل اخذ اقامت اسلواکی و مهاجرت به اسلواکی به شرح زیر می باشد:  اسلواکی یک کشور همگن است که تحت تاثیر میزان بالای مهاجرت در قرن بیستم قرار نگرفته است. […]
تماس بگیرید
فارسی