مزایای اصلی کشور صربستان

1398-09-30
خرید ملک در صربستان

خرید ملک در صربستان

خرید ملک در صربستان ، چه به عنوان شخصی خارجی، شرکت و یا شخص محلی باشد، تحت شرایطی صورت می گیرد که در سال 1996 توسط قانون مالکیت املاک و […]
1398-09-17
تابعیت و پاسپورت صربستان

تابعیت و پاسپورت صربستان

چرا شخصی باید تابعیت و یا پاسپورت صربستان را بخواهد؟ با پاسپورت صربستان شما می توانید به بیش از 60 کشور بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اگر بخواهیم کشورهایی […]
1398-07-23
کشور صربستان

مزایای اصلی کشور صربستان

مزایای اصلی کشور صربستان یکی از عواملی مهمی است که نظر مهاجران و سرمایه گذاران را به این کشور جلب می نماید. در واقع می توان گفت هر چه یک […]
تماس بگیرید
فارسی