1397-03-05
مرکز و شرق اروپا

گزارشی کوتاه از مرکز و شرق اروپا در راه رشد

رشد در مرکز و شرق اروپا نشان از بازر کار درست، صادرت و سرمایه گذاری های خارجی دارد. در هیچ کجای دنیا انتظار تغییرات رشد به سرعت و به مثبتی […]
تماس بگیرید
فارسی