1397-02-24
مدارس لهستان

انواع مدارس لهستان

سیستم مدارس لهستان به 4 بخش زیر تقسیم می گردد: مهدکودک ( برای 3-5/6) مدرسه راهنمایی (6 سال برای بچه های 6/7-11/12): در طول آموزش مدرسه راهنمایی همه دانش آموزان […]
تماس بگیرید
فارسی