1396-10-20
اخذ تابعیت مالتا از طریق سرمایه گذاری

اخذ تابعیت مالتا از طریق سرمایه گذاری

یکی از راه های اخذ تابعیت مالتا ، خرید ملک در این کشور است و خرید ملک در مالتا به عنوان تجربه ای خشنود کننده و خاص تلقی می گردد. طی نمودن […]
1396-10-08
مالتا

مالتا

مالتا و یا به طور رسمی جمهوری مالتا، کشوری جزیره ای در جنوب اروپا است موقعیت جغرافیایی که شامل سه جزیره ی مسکونی مالتا، گزو و کومینو و سه جزیره ی غیر مسکونی فیلفلا، کومینوتو […]
تماس بگیرید
فارسی