1397-03-28
شرق لهستان

چرا سرمایه گذاری در شرق لهستان را انتخاب کنیم؟

جذابیت اقتصادی شرق لهستان بسته به فعالیت صنعتی، فعالیت خدماتی و پیشرفت های تکنولوژی دارد. مزایای معمول سرمایه گذاری در شرق اروپا به شرح زیر می باشد: نزدیکی به مرز […]
تماس بگیرید
فارسی