1398-07-08
منطقه الموج مسقط

منطقه الموج مسقط

الموج مسقط منطقه ای ساحلی و پر رونق است که در امتداد یک بخش 6 کیلومتری ساحل شهر  مسقط واقع شده است. الموج مسقط تجربیاتی عالی در زمینه شیوه زندگی […]
1398-02-15
زندگی در مسقط

زندگی شهری در مسقط

عمان بهترین مکان برای مسافرت در خاورمیانه می باشد! مسقط جایی است که تاریخی باور نکردنی به عنوان یک بندر تجاری میان غرب و شرق دارد و تاثیرات فرهنگی در […]
تماس بگیرید
فارسی