1397-07-14

مونته نگرو (اقتصاد)

اقتصاد مونته نگرو زمانی که مونته نگرو به کشوری مستقل تبدیل شد علی رغم اینکه عضو اتحادیه ی اروپا نبود یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کرد و  […]
تماس بگیرید
فارسی