1396-10-20
اخذ تابعیت دومینیکا از طریق خرید پاسپورت

اخذ تابعیت دومینیکا از طریق خرید پاسپورت

پاسپورت دومینیکا تمام شهروندان دومینیکا برای اخذ پاسپورت دومینیکا واجد شرایط هستند و به این طریق با داشتن پاسپورت دومینیکا ، هر شهروند دومینیکا می تواند آزادانه به ناحیه ی کارائیب سفر داشته […]
1396-10-08
دومینیکا

دومینیکا

دومینیکا کشوری جزیره ای در دریای کارائیب است که نام رسمی آن، کشور مشترک المنافع دومینیکا می باشد. موقعیت جغرافیایی دومینیکا دومینیکا جزئی از جزایر آنتیل کوچک می باشد. و در جنوب-جنوب شرقی گوادلوپ و […]
تماس بگیرید
فارسی