1397-01-29
خرید ملک در کانادا

نکاتی درباره خرید ملک در کانادا

قوانین مربوط به خرید ملک در کانادا برای افراد خارجی ارتباطی با شهروندی کانادا ندارد. حتی شهروند کانادا که خارج از کانادا بیش از نصف سال را زندگی می کنند […]
تماس بگیرید
فارسی