1396-10-30
خرید ملک در لیتوانی

خرید ملک در لیتوانی

به جز زمین های کشاورزی هیچ نوع محدودیتی در خرید ملک در لیتوانی برای افراد خارجی وجود ندارد. گام اول برای فروش و خرید ملک در لیتوانی آن است که دفتر […]
تماس بگیرید
فارسی