1396-10-20
اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت

یکی از راه های اخذ اقامت گرجستان ، تاسیس شرکت در این کشور می باشد که با نشان دادن فعالیت تجاری امکان اخذ اقامت گرجستان به صورت موقت و دستیابیاقامت گرجستان […]
تماس بگیرید
فارسی