1396-10-20
اخذ اقامت لیتوانی از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت لیتوانی از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در جمهوری لیتوانی ثبت شرکت در لیتوانی یکی از ملزومات اجباری برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به منظور اخذ اقامت دائم و به دست آوردن ملک […]
تماس بگیرید
فارسی