1396-10-20
اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت

تمامی افراد خارجی که تمایل به کار، تحصیل و انجام فعالیت های تجاری در اسلواکی دارند، باید اقدام به دریافت اقامت اسلواکی در سفارت اسلواکی و یا کنسولگری آن کشور […]
تماس بگیرید
فارسی