1397-01-29
تحصیل در لیتوانی

شرایط تحصیل در لیتوانی

تحصیل در لیتوانی عموما به صورت دولتی می باشد و امکانات خصوصی استثنا قلمداد می شوند. آموزش پیش از مدرسه و مدرسه ای اکثر دانش آموزان مدارس دولتی را که […]
تماس بگیرید
فارسی