1396-10-08
اقامت اتریش و تابعیت اتریش

اقامت اتریش و تابعیت اتریش

حتی برای زمان کوتاه برای اقامت اتریش ، ملیت های کشورهای سوم، نیاز به اخذ ویزا برای ورود به اتریش را دارند. تمامی ویزاهای صادر شده برای ورود به کشور اتریش، تنها توسط مسئولان رسمیاتریشی در […]
تماس بگیرید
فارسی