1399-04-15
بازگشایی مشاغل

مشاغل بیشتری در عمان، هفته آینده بازگشایی خواهند شد

عمان در نظر دارد فعالیت های تجاری بیشتری را در مرحله بعدی از جمله فعالیت های داخلی،  بازگشایی کند. با این حال ، باز کردن فعالیت های ورزشی در شرایط […]
1399-03-21
بازگشایی مشاغل عمان

بازگشایی بسته سوم از فعالیت ها در عمان

شهرداری مسقط از گروه سوم فعالیت های مجاز برای بازگشایی همزمان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی از جمله قانون رعایت فاصله 2 متر پرده برداشته […]
1399-03-18
بازگشایی مشاغل عمان

بازگشایی بیشتر مراکز خرید در مسقط

به گفته احمد بن عبدالله ال شوحی ، وزیر شهرداری ها و منابع آب. فعالیت مراکز تجاری بیشتری در روزهای آینده بازگشایی خواهد شد. پس از آنکه بسیاری از بخش […]
تماس بگیرید
فارسی