1398-02-04
المزیونه

منطقه آزاد المزیونه

منطقه آزاد المزیونه در ظفار و جنوب غربی کشور عمان واقع شده است. منطقه آزاد المزیونه یکی از 4 منطقه آزاد عمان می باشد که برای جذب سرمایه گذاران در […]
تماس بگیرید
فارسی