1397-02-31
اروپا

ده اقتصاد رقابتی در اروپا

کشورهای اروپایی در شاخص رقابت جهانی همواره تسلط خود را بر تمامی رتبه بندی ها حفظ کرده اند به صورتی که 6 اقتصاد برتر از بین 10 اقتصاد برتر و […]
تماس بگیرید
فارسی