1396-10-20
اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

برنامه ی ویزای طلایی پرتغال، راه سرمایه گذاری در ملک برای اخذ اقامت پرتغال و زمینه ی دریافت تابعیت پرتغال و در نهایت تابعیت اروپا را فراهم می آورد. ویزای […]
تماس بگیرید
فارسی