1397-01-29
کار در لیتوانی

شرایط کار در لیتوانی

یک فرد خارجی که قصد کار در لیتوانی را دارد ابتدا باید اجازه کار در این کشور را اخذ نماید. صدور این مجوز بستگی به نیاز بازار کار در لیتوانی […]
تماس بگیرید
فارسی