1396-10-08
ویزا، اجازه ی اقامت و کسب و کاردر قبرس

ویزا، اجازه ی اقامت و کسب و کاردر قبرس

ویزاهای کوتاه مدت برای بازدید از قبرس بازدید کم تر از 90 روز برای ورود به قبرس در صورتی که از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشید و دولت کشور شما تفاهم نامه ای مبنی بر […]
تماس بگیرید
فارسی