1396-10-20
اخذ اقامت اسلوونی از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت اسلوونی از طریق ثبت شرکت

یکی از راه های اخذ اقامت موقت اسلوونی از طریق ثبت شرکت در این کشور می باشد. تاسیس شرکت در اسلوونی به منزله ی مواجه شدن با فرصت های خوب […]
1396-10-08
مهاجرت به اسلوونی و اقامت اسلوونی

مهاجرت به اسلوونی و اقامت اسلوونی

  اسلوونی کشوری کوچک با تپه ها و کوها های بسیار زیبا و قلعه های فراوان است. در کنار تمام زیبایی های محیطی موجود در این کشور، اسلوونی  به جایگاه اقتصادی، کشاورزی […]
تماس بگیرید
فارسی