1396-10-20
اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت

تمامی افراد خارجی که تمایل به کار، تحصیل و انجام فعالیت های تجاری در اسلواکی دارند، باید اقدام به دریافت اقامت اسلواکی در سفارت اسلواکی و یا کنسولگری آن کشور […]
1396-10-08

مهاجرت به اسلواکی و اقامت اسلواکی

  مراحل اخذ اقامت اسلواکی و مهاجرت به اسلواکی به شرح زیر می باشد:  اسلواکی یک کشور همگن است که تحت تاثیر میزان بالای مهاجرت در قرن بیستم قرار نگرفته است. […]
تماس بگیرید
فارسی