خرید پاسپورت دومینیکا

دومینیکا کشوری جزیره ای در دریای کارائیب است که نام رسمی آن، کشور مشترک المنافع دومینیکا می باشد.

دومینیکا جزئی از جزایر آنتیل کوچک می باشد.

موقعیت جغرافیایی

این کشور در جنوب-جنوب شرقی گوادلوپ و شمال غربی مارتینیک قرار گرفته است.

بزرگی دومینیکا در حدود 750 کیلومتر مربع بوده و جمعیت آن نزدیک به 72.300 نفر تخمین زده می شود.

پایتخت آن، شهر روسو است که توسط دریای کارائیب احاطه گردیده است

و بخش اصلی اقتصاد داخلی را تشکیل می دهد و مهم ترین مرکز تجاری برای افراد خارجی است.

کشور به صورت دموکراسی نیابتی بوده و یکی از معدود کشورهای جمهوری، در دریای کارائیب است.

رئیس جمهور، رئیس دولت است اما قدرت اجرایی به عهده ی کابینه ی دولت بوده که رئیس آن نخست وزیر می باشد.

واحد پول

واحد پول، دلار کارائیب شرقی است که یک دلار آمریکا معادل 2.70017 دلار کارائیب

شرقی و 1 یورو معادل 3.02221 دلار کارائیب شرقی است.

رشد اخیر در زمینه ی اقتصاد، مدیون صنایع توریست، ساخت و ساز، بخش فرادریایی و سایر خدمات است.

کشاورزی عنصر اصلی اقتصاد است و 3/1 نیروی کار در دومینیکا در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

اگرچه این بخش وابستگی مستقیم به آب و هوا دارد.

در سال های اخیر، به مرکز اصلی مالی بین المللی تبدیل شده است.

بزرگترین بخش های آن، بانک فراساحلی، شرکت های ارزیابی پرداخت و فعالیت مشارکت عمومی می باشد.

دومینیکا به واسطه احاطه شدن توسط کوه های آتشفشانی، نسبت به سایر جزایر همسایه خود، از سواحل کم تری برخوردار است

و این امر، موجب کاهش توریست شده است. با این وجود گرم ترین چشمه های آب و گرم جهان به

دلیل همین کوه ها در دومینیکا قرار دارد و آبشارهای بلند، دریاچه های فراوان، جنگل های انبوه و

غیره مقاصد گردشگری برای توریست ها می باشد.

زبان رسمی، زبان انگلیسی بوده ولی در برخی قسمت های فرانسه نیز گویش می شود.

فارسی