1398-11-05
پاسپورت مونته نگرو از طریق سرمایه گذاری

پاسپورت مونته نگرو از طریق برنامه سرمایه گذاری

برنامه پاسپورت مونته نگرو از طریق سرمایه گذاری به طور رسمی از ابتدای اکتبر سال 2018 و از طریق طرح جدید شهروندی اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی اعلام گردید. این […]
1396-10-20
اخذ تابعیت مالتا از طریق سرمایه گذاری

اخذ تابعیت مالتا از طریق سرمایه گذاری

یکی از راه های اخذ تابعیت مالتا ، خرید ملک در این کشور است و خرید ملک در مالتا به عنوان تجربه ای خشنود کننده و خاص تلقی می گردد. طی نمودن […]
تماس بگیرید
فارسی