کانادا

کانادا کشوری در آمریکای شمالی است و در شمال ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. کانادا از شرق به اقیانوس اطلس، از غرب به اقایانوس آرام و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی می رسد.

کانادا دومین کشور بزرگ جهان از نظر مساحت کلی و چهارمین کشور بزرگ جهان از لحاط پهناوری نامیده می شود.

این کشور 10 استان و 3 سرزمین دارد. بیش تر قسمت های آن دارای آب و هوای بسیار سرد زمانی می باشد اما نواحی جنوبی آن در تابستان ها گرم است.

کانادا براساس نظام پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه، با قرار داشتن ملکه الیزابت دوم در راس قدرت اداره می شود. کشور به صورت رسمی با دو زبان انگلیسی و فرانسوی اداره می شود. 

واحد پول رسم و رایج آن دلار کانادایی می باشد.

مهاجرت به کانادا، آن را به کشوری چند ملیتی با گوناگونی قومی تبدیل ساخته است.

وضعیت اقتصادی

اقتصاد کانادا یازدهمین اقتصاد بزرگ در دنیا به شمار می آید. به صورت عمومی اقتصاد آن به منابع طبیعی و شبکه های تجارت بین المللی پیشرفته بستگی دارد. روابط بسیار خوب آن با شریک تجاری همسایه خود، ایالات متحده، تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی آن داشته است.

کانادا کشوری پیشرفته است و جایگاه دهم در شاخص رشد انسانی را به خود اختصاص داده است. بسیاری از شاخ ها از جمله آزادی های مدنی، آزادی اقتصادی، اموزش و کیفیت زندگی در این کشور بسیار راضی کننده و در سطح جهانی جایگاه عالی دارند.

پایتخت این کشور، شهر  اتاوا است. اتاوا چهارمین شهر بزرگ آن به حساب می آید. 

بزرگترین شهر آن تورنتو است.  

تماس بگیرید
فارسی