صاحبان فعالیت های تجاری در عمان که در طی کووید 19 مجبور به تعطیلی شدند نیازی به پرداخت اجاره ندارند

تماس بگیرید
فارسی