خرید ملک در صربستان

 

پایتخت صربستان بلگراد

پایتخت صربستان بلگراد

 

 اقامت موقت + ملک

  1. یک ملک را انتخاب کنید:

هزینه ی وکیل بستگی به عواملی دارد

  1. مراحل:

الف. دقت کافی در مورد ملک

ب. مساعدت همراه با مذاکره

ج. پیش نویسی قرارداد

د. رویه قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی

ت. تکمیل فرم درخواست به همراه مدیریت مالیات

م. تکمیل فرم درخواست به همراه ثبت زمین

  1. زمان:

ده روز کاری (پیش از مراجعه به دفتر اسناد رسمی)

 

  • اقامت موقت در صربستان

اگر فرد قصد داشته باشد بیش از 90 روز در صربستان بماند، باید اقدام به اقامت موقت در صربستان کند.

در صورت توافق، مجوز اقامت فرد برای دوره ای بیش از 90 روز در سال صادر می شود.  که بستگی به وضعیت فرد دارد.

با درخواست مجوز اقامت موقت، افراد خارجی باید سندی معتبر از سفر و مدارک زیر را ارائه دهند.

که اثبات می کنند:

سرمایه ی کافی را برای زندگی دارند.

هدف اقامت موقت موجه است.

دلایلی که مجوز اقامت را موجه می کنند و می توان با آنها اقامت موجه گرفت توسط قانون بیان شده اند.

آنها عبارتند از:

کار، استخدام یا انجام تجارت و دیگر فعالیت های حرفه ای

رفتن به مدرسه، تحصیل یا آموزش‌ پزشکى‌، کار علمی، تحقیقات،  کارآموزى، شرکت در مبادلات بین المللی

تشکیل خانواده

دیگر دلایل موجه طبق قانون و قراردادهای بین المللی

فرد خارجی ای که اقامت موقت را به دلایل ذکر شده دریافت می کند باید طبق هدفی که اقامت را دریافت کرده در جمهوری صربستان اقامت داشته باشد.

تایید اقامت موقت در پاسپورت نگاشته می شود

. فرد خارجی می تواند 30 روز قبل از انقضای مجوز درخواست دهد تا اقامت موقت تمدید شود.

پس از تاریخ انقضا، اگر درخواست اقامت لغو شود یا اگر دولت تصمیم بر محافظت یا اخراج فرد بگیرد، اقامت موقت منقضی است.

  • اقامت دائم در صربستان

در صورت براورده شدن یکی از شرایط زیر، فرد خارجی می تواند اقامت دائم را از مرجع مربوطه دریافت کند:

افراد خارجی برای دوره ای بیش از 5 سال در صربستان اقامت داشته اند.

تا تاریخ تحویل درخواست برای اقامت دائم، با داشتن مجوز اقامت موقت در آن 5 سال (یا بیشتر).

حداقل برای 3 سال با یک شهروند صربستانی یا فرد خارجی دارای اقامت دائم ازدواج کرده باشند.

فرد نابالغی که دارای اقامت موقت صربستان است و یکی از والدین شهروند صربستان است یا اینکه فرد خارجی ای با اقامت دائم است.

افراد خارجی ای که ریشه ی صربستانی دارند.

افرادی که اقامت موقت دارند، اما اگر علایق دولت صربستان یا دلایل انسانی بیان کنند که این افراد باید اقامت دائم دریافت کنند، به این افراد اقامت دائم تعلق می گیرد.

 

 

تماس بگیرید
فارسی