موسسه مهاجرتی مهرپرور با همکاری موسسه EastToWest واقع در لندن و با همراهی وکلای خبره این موسسه اقدام به همراهی و مشاوره جهت اخذ انواع ویزای انگلستان می نماید.

ارزیابی امکان اخذ ویزا پس از تکمیل فرم اطلاعات توسط متقاضی، امکان پذیر خواهد بود. با توجه به تعدد شرایط اخد ویزا و تفاوتهای موجود در آنها، اشخاص بر اساس شرایط خاص خود امکان این را خواهند داشت تا از یکی از روش های موجود جهت سفر به انگلستان استفاده نمایند.

بررسی پرونده شما هیچ هزینه های نخواهد داشت و تنها پس از تعیین نوع ویزا و شرایط آن امکان هزینه سنجی برای شما وجود دارد.


ویزای انگلستان

ویزای انگلستان

انواع ویزای انگلستان

همسر و دوست (پارتنر):

 • ویزای همسر
 • ویزای نامزد


ویزای اقامت

 • اقامت نامحدود
 • تابعیت بریتانیا
 • درخواست برای شهروندی بریتانیا
 • تابعیت دو گانه بریتانیا
 • درخواست برای پاسپورت بریتانیا


خانواده

 • ویزاهای خانوادگی
 • ویزای کودک وابسته
 • ویزای بزرگسالان وابسته
 • ویزای نژاد انگلیسی
 • ویزای انجمن پناهندگان


تحصیل

 • ویزای تحصیلی بزرگسالان
 • ویزای تحصیلی کودکان
 • تمدید ویزای دانشجویی
 • ویزای گردشگری دانشجویی


سرمایه گذاری و کارآفرینی

 • ویزای سرمایه گذاری درجه 1
 • تمدید ویزای سرمایه گذاری درجه 1
 • ویزای کار آفرینی درجه 1
 • تمدید ویزای کارآفرینی درجه 1
 • ویزای کارآموزی درجه 1


کار

 • گواهی ضمانت
 • ویزای کاری درجه 2
 • ویزای انتقال درون شرکتی
 • ویزای کاری موقت
 • ویزای ورزشکار
 • ویزای بخش مذهبی
 • برنامه تحرک و پویایی جوانان
 • ویزای اشتغال مجاز


بازدید

 • ویزای توریستی استاندارد
 • ویزای توریستی تجاری
 • ویزای توریستی ورزشکاران
 • ویزای توریستی دانشجویی
 • ویزای توریستی کودکان
 • عبور توریست


پناهندگی و بازداشت شدگان

 • درخواست پناهندگی
 • ضمانت و بازدید زندانیان


اقامت انگلستان

 • تابعیت اروپایی ها (EEA)
 • اقامت دائم
 • درخواست اقامت دائم
 • زمان پردازش اقامت دائم
 • کارت اقامت دائم
 • مجوز اقامت خانواده اروپایی ها (EEA)

تماس بگیرید
فارسی